Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 9

Lớp đã giao
Mã lớp: 4626
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Đàn GiTa
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU THỌ , P,TÂN PHONG, Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7, CN, SX
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi