Banner
Banner Mobile

Gia Sư Quận 9, Trung Tâm Gia Sư Quận 9, Dạy kèm Quận 9, Gia Sư Lớp 7, Gia Sư Cấp 2

Lớp đã giao
Mã lớp: 43
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P, Hiệp Phú, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp 19h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi