Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11797
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, PHƯỜNG 17, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 2,4,6, 18H30
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ (SVSP)
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi