Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH-GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN BINH THANH-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH-GIA SƯ NHÂN VĂN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12354
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: UNG VĂN KHIÊM ,P25, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 3,5,7, 17H 30
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi