Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TÂM GIA SƯ,GIA SU NHAN VAN

Lớp đã giao
Mã lớp: 4269
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Đàn Piano
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,300,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi