Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,TRUNG TAMGIA SU,TRUNG TÂM GIA SƯ

Lớp đã giao
Mã lớp: 4485
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Tin học
Địa chỉ: NGUYỄN XÍ , PHƯỜNG 26, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi