Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU QUAN BINH THANH,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12090
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: BÙI ĐÌNH TÚY, PHƯỜNG 12, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi