Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN BINH THANH

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12097
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LẠC, PHƯỜNG 19, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi