Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN PHU NHUAN, GIA SƯ QUẬN PHÚ NHUẬN, TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TÂM GIA SƯ,GIA SU,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TAM GIA SU,

Lớp đã giao
Mã lớp: 3734
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Tin học
Địa chỉ: NGUYỄN KIỆM , PHƯỜNG 4, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 2,4, 15H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi