Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN TAN PHU,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,TRUNG TAM GIA SU QUAN TAN PHU,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN TAN PHU

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12130
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: TÂN SƠN NHÌ, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 3,5,7, 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ (SVSP)
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi