Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN THU DUC-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN THU DUC-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN THU DUC-TRUNG TAM GIA SU-GIA SU NHAN VAN-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU-GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12466
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: TÔ NGỌC VÂN, LINH TÂY, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi