Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN THU DUC,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN THU DUC

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12133
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG HBC, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7,CN, SX
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ (2HS)
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi