Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN THU DUC,TRUNG TAM GIA SU QUAN THU DUC,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN THU DUC,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12143
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: TÔ VĨNH DIỆN, LINH TRUNG, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP 18H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi