Banner
Banner Mobile

TRUNG TAM GIA SU-GIA SƯ-GIA SU QUAN THU DUC-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC-GIA SƯ NHÂN VĂN-TRUNG TAM GIA SU QUAN THU DUC-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC-GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN THU DUC-GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12356
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN ,LINH ĐÔNG , Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 3,5,7, 19H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi