Banner
Banner Mobile

TRUNG TAM GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11925
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: HUỲNH VĂN BÁNH, PHƯỜNG 17, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi